Газов котел

Съдържание

Газов котел е вид машина за отопление, която загрява вода или произвежда пара за различни приложения, за отопление и топла вода. Газовият котел се различава от традиционната камина или печка на дърва по това, че използва природен газ като основен източник на гориво. Газовите котли обикновено са по-енергийно ефективни от другите видове пещи и имат по-ниски емисии, което ги прави екологично чист избор за собствениците на жилища.

Как работи един газов котел

Газовият котел има два основни компонента: горелката и топлообменника. Горелката е мястото, където природният газ влиза в устройството от газопровода на вашия дом и се изгаря. Това изгаряне създава горещи газове, които след това се използват за загряване на водата в топлообменника. След като се нагрее, тази вода се изпраща през система от тръби във вашия дом, за да осигури топла вода за радиатори, конвектори или подово отопление.

Горелка
Сърцето на всяка котелна система е горелката. Природният газ влиза в горелката през всмукателен клапан и се смесва с кислород от атмосферата в така наречената горивна камера. Там възпламенителното устройство запалва газта, която от своя страна, започва да нагрява топлообменника.

Топлообменник
След като се запалят, пламъците от горелката се увиват около метална намотка, известна като топлообменник. Водата, протичаща през тази метална намотка, също започва да се нагрява (помислете за това като за вряща вода на вашия котлон). Тази вода започва с помощта на помпа да циркулира през отоплителните уреди във Вашият дом.

Вентилатор

В някои газови котли доста често може да намерите и вентилатор, който помага за по-добро разпределение на топлината, която се получава от горелката. По-този начин топлината по-лесно може да бъде дистрибутирана към нагревателите, и те могат да бъдат загряти по-бързо.

Газов Котел

Предимствaта на газов котел

1. Висока ефективност

Газовият котел обикновено има по-висока ефективност от другите устройства, тъй като преобразува повече от енергията на горивото в използваема топлина.  Котлите използват или природен газ, или течен пропан като източник на гориво. Природният газ обикновено е най-евтиният и най-ефективен за работа, но някои райони нямат достъп до този ресурс. Разходите за гориво са само една част от работата на котела, но годишните разходи за поддръжка и ремонт също трябва да се вземат предвид при определяне на общата ефективност.

2. Газовите котли отделят по-малко парникови газове от другите устройства

Газовите котли отделят въглероден диоксид (CO2), водна пара и азотни оксиди (NOx). Парниковите газове като CO2 и NOx могат да допринесат за изменението на климата. Изгарянето на природен газ произвежда по-малко CO2 от изгарянето на други изкопаеми горива като въглища или петрол.

Водната пара е най-разпространеният парников газ в земната атмосфера, но не допринася за изменението на климата. Азотните оксиди също са парникови газове, но имат много по-малко въздействие върху изменението на климата, отколкото CO2.

Като цяло газовите котли имат по-ниски емисии на парникови газове в сравнение с други устройства, които използват изкопаеми горива за енергия. Това ги прави по-екологични и спомага за смекчаване на изменението на климата.

Така че ако сте от хората, които обичат природата, това би бил един начин, с който да може да допринесете поне малко за нея. Като вместо котел на пелети или котел на дърва, вместо това използвате котел на газ или котел на ток.

3. Газовите котли осигуряват постоянно и надеждно отопление, дори при студено време, когато други устройства може да се затруднят да функционират правилно.

Когато става въпрос за отопление на вашия дом или бизнес, имате нужда от система, на която можете да разчитате. Ето защо газовите котли са толкова популярен избор. Те осигуряват постоянно и надеждно отопление, дори при студено време, когато други устройства могат да се борят да функционират правилно. Независимо дали използвате традиционна радиаторна система или подово отопление, газовият котел може да поддържа пространството ви топло и удобно през цялата зима. Това е така, защото за разлика от остналите устройства, като например термопомпата, газовия котел на зависи от температура на въздуха или водата, за да създаде, или преобразува енергия.

Има няколко причини, поради които газовите котли служат като толкова страхотни нагреватели. Първо, те са много ефективни при превръщането на горивото в топлина. Това означава, че те използват по-малко енергия от другите видове отоплителни системи, което може да ви спести пари от вашите сметки за енергия. Освен това те са склонни да бъдат много издръжливи и изискват малко поддръжка през годините. И ако някога се нуждаете от ремонт, частите за газови котли са широко достъпни и на относително достъпна цена.

Ако живеете в район със сурови зими, газовият котел определено си струва да се разглежда като основен източник на топлина. Ще се радвате на спокойствие, знаейки, че вашето семейство или служители винаги ще имат достъп до топлина и топла вода, независимо колко ниски са температурите навън.

4. Домакинствата, които използват газови котли, могат да се възползват от правителствени инициативи

Доста често правителствата правя различни инициативи, за да подобрят нивата на вредни емисии в атмосферата. Обикновено това се прави като се опитват да спрат използването на бойлери на твърдо гориво. Доста често може хората да получат даже помощ за покупка на съоражение, подобно на газовия котел.

5. Лесен за употреба след като е вече инсталиран.

Газовия котел също като котела на ток е лесен за употреба, след като вече веднъж е бил инсталиран. За разлика от останалите отоплителни уреди като котел на твърдо гориво, или дори пелетен котел, тук няма играчка. Когато котела Ви е вече инсталиран е необходимо просто да му натиснете копчето и той започва да работи. Няма пепелници, които да трябва да чистите от пепелта. Няма запрашаване и запушване на стаята от пепелища и дим. Може да се наслаждавате спокойно на уюта, на топлината без излишните разправии около нея, които обикновено вървят ръка за ръка с останалите източници на отопление.

Газовия котел е напълно автоматизирана машина, с която може да направите каквото отопелние искате във Вашият дом. Може да изградите подово отопление, примерно. Газовия котел работи много добре при ниски температури на водата, а както знаете за едно подово, водата не е нужно да надвишава повече от 29*C.

Може дори да комбинирате с конвектори ако желаете и сте си предвидили конвектори, които да ползва на охлаждане през сонда лятно време. Газовия котел ще се справи и с тях.

Недостатъци на газов котел

Когато става въпрос да решите кой тип бойлер е най-подходящ за вашия дом, има няколко неща, които трябва да вземете под внимание. Най-важният фактор е може би вида на горивото. Газовите котли съществуват най-дълго и обикновено са първият избор за много собственици. Те обаче имат някои недостатъци в сравнение с други видове котли, като пелетни или електрически. Нека разгледаме по-отблизо някои от тези недостатъци:

1. Те ​​могат да бъдат скъпи за инсталиране

Газовите котли могат да бъдат по-скъпи за инсталиране от други видове котли, като пелетните. Това е така, защото изискват специализирана инсталация и понякога допълнителна вентилация, от която няма нужда при останалите видове отоплителни съоражения.

В повечето правови държави, за да се инсталира газов котел трябва специализирана фирма, която е обучена и сертифицирана да работи с отоплителния уред. Тук все пак говорим за възпламеним газ, който може да е доста опасен, особено ако инсталацията се извършва от лице, което не е запознато с изискванията за работа с уреда.

За да започне изграждането на газовата инсталация и монтажът на газови уреди и котли в една сграда първата и основна стъпка е да се изготви проект на газовата инсталация и на газовата връзка. Това е нещо, което при останалите котли не Ви трябва, особено ако къщата Ви е вече постреона и просто сменяте уред. Проектът при газовите инсталации е задължителен и без него няма как да бъде узаконена инсталацията, която подлежи на контрол от специализиран газов надзор.

След като сте намерили фирма, която да Ви изгради плана за газопровод и фирма, която Ви направи самата инсталация на уреда, трябва да узаконите инсталацията.

То се осъществява чрез проверка и контрол от специализиран газов надзор, който заверява документацията към газоразпределителното дружество, като удостоверява, че инсталираното съоръжение и инсталация отговарят на изискванията за безопасност и покриват нормативните уредби и се разрешава газоснабдяване на уреда. Специализираният надзор проверява документацията на фирмата изпълнител и прави преглед и изпитания на изградената инсталация и газовият уред.

1.1 Частите, които трябва да вложите в инсталацията са по-скъпи

Освен, че трябва да наемете фирма, която да Ви направи план за газопровода и фирма, която е оторизирана и може да Ви извърши инсталацията, така че след това да бъде подпечатана от контролните органи. Имайте предвид, че също така ще трябва да купите части, които са по-скъпи от тези, които се ползват за нормалните отоплителни уреди.

Примерно в закона за

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА УСТРОЙСТВО И МОНТАЖ НА
ГАЗОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ
Раздел I.
Газопроводи

се казва следното;

Чл. 6. Дебелината на стената на медните тръби трябва да съответства на
определената при изчисленията на якост, но да не е по-малка от:
1. 1,0 mm – при номинален диаметър на тръбата до 22 mm включително;

Цените на медните тръби имат навика да вървят нагоре след 0.7мм. Но това е просто един пример от многото, които мога да Ви дам за това, че инсталацията по-скъпа от инсталацията на обикновен котел на пелети.

Ако все пак искате да прочетете всички закони, които обхващат инсталацията, поддръжката и други неща свързани с газовите устройства, може да го направите в НАРЕДБАТА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И
ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ГАЗОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ
ЗА ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ.

2. Те произвеждат емисии на въглероден диоксид

Както всички уреди за изгаряне на изкопаеми горива, газовите котли отделят въглероден диоксид в атмосферата, когато работят. Поради тази причина те не се считат за толкова екологични. Ако сте загрижени за проблемите с околната среда, тогава може да искате да помислите за алтернативни решения за отопление, като например термопомпи с възобновяеми източници на въздух, които използват възобновяема енергия вместо изкопаеми горива като природен газ.

3. Цените на газта варират

Цените на газта варират също толкова колкото и цените на пелетите, тока и дървата. Грешно е да си мислите, че като минете на газ всичко ще Ви е по-евтино. Отдавна се знае вече, че най-икономичните начини за отопление са термопомпите или дори електрическите котли ако говорим за къща до 100кв.м.

Нека да обобщим до тук

Ако трябва да обобщим до тук, какво разбрахме? Осъзнахме, че да, газовия котел е готин уред за отопление. Не изисква работа като при останалите уреди. Не се налага да го чистим от пепел. Няма риск от това някое дърво да изпадне и да стане пожар. Няма пушеци в къщата, в която живеем, и да си признаем е по-екологично чист от тях. От тази гледна точка е един доста добър начин за отопление.

Но поглеждайки го и от другата страна, какво разбрахме? Установихме, че колкото и екологичен да е, все пак има вредни емисии, които отиват във въздуха. Разбрахме също, че ни трябва фирма, която да узакони нещата, това може да струва от 200 до 1000лв. Това е така, защото трябва освен устройството за отопление да се узакони и връзката към нашия дом. Тоест това е една много скъпа инсталация и поддържка, която я няма при останалите уреди.

Ваш е избора, ако смятате, че това е нещо, което Ви харесва като идея, никой няма да Ви спре да пробвате.

Различните типове газов котел

Газовите котли се предлагат в различни стилове, за да отговарят на различни нужди и предпочитания. Ето някои от най-популярните видове:

Безкондензни газови котли

Те обикновено са по-евтини от кондензационните модели и обикновено се използват в домове с по-кратки цикли на отопление. Те работят, като притискат газове от горенето и ги насочват през топлообменник към топла вода.

При кондензните котли коефициентът на полезно действие е по-високо, което се дължи на получилият се конденз, от който се получава остатъчна енергия, използваща се за отдаване на отоплителна мощност. Кондензните газови котли са изключително икономично и изгодно средство за отопление. Битовите газови котли са едни от най-добрите варианти за отопление чрез сградни парни инсталации и системи за подово отопление. При кондензната техника се оползотворява не само топлината, получена при изгарянето на нафта и газ, но и допълнително топлината, която при конвенционалната техника остава неизползвана. Битовите газови котли започват от 12 KW отоплителна мощност и достигат до 35 KW.

Кондензни газови котли

Това са високоефективни, компактни агрегати, които използват откъсната топлина от димните газове за предварително загряване на входящата студена вода, което води до по-ниски експлоатационни разходи.

Кондензните газови котли се различават като едноконтурни и двуконтурни.

Едноконтурни газови котли

Едноконтурните газови котли са предназначени за отдаване на топлинна мощност към отоплителна водна система – за подово отопление или радиаторен тип и за подгряване на бойлер за битова гореща вода.

Двуконтурни газови котли

Двуконтурните газови котли могат да подават отоплителна мощност не само към съществуваща водна отоплителна система, а и осигуряване на БГВ на поточен принцип, посредстством втория контур на газовия котел.

Как да изберете правилния газов котел за Вашия дом?

Ако сте на пазара за нов газов котел, един от най-важните фактори, които трябва да вземете предвид, е размерът на вашия дом. Газовите котли се предлагат в различни размери, така че е важно да изберете такъв, който е подходящ за размера на вашия дом.

Последното нещо, което искате, е котел, който е твърде малък или твърде голям за вашия дом. Котел, който е твърде малък, няма да може да отоплява дома ви правилно, а котел, който е твърде голям, ще използва повече енергия, отколкото е необходимо, и в крайна сметка може да ви струва повече пари.

Формула за измерване на киловати на котела:

Размер на радиаторКатегорияКоефициент
< 10 глидераМалък1 kW
> 10 глидера < 20 глидераСреден1.5 kW
> 20 глидера < 25 глидераГолям2 kW
> 25 глидераМного голям3 kW

 

Ако сте с панелни радиатори, пак може да си го сметнете по-горния начин. Един глидер е 80мм. Което означава, че среден размер радиатор от около 13 глидера е 1040мм. Ако радиаториа Ви е панелен и е 1 метър, попадата в графата със средни радиатори.

 

Размер панелен радиаторГлидери ако беше алуминиевКатегория
600 х 400 / 400 х 6005Малък
600 х 800 / 600 х 600 / 900 х 40010Малък
500 х 1200 / 600 х 1200 / 900 х 80015Среден
500 х 1400 / 600 х 1400 / 300 х 1400 / 400 х 140018Среден
300 х 1600 / 400 х 1600 / 500 х 1600 / 600 х 160020Голям
300 х 1800 / 400 х 1800 / 500 х 1800 / 600 х 180023Голям
Всичко над 2000мм в дължина25 +Много голям

 

Общият сбор ще осигури необходимата мощност за Вашия дом.

Ако обаче имате бойлер/буфер за съхранение на гореща вода, ще трябва да добавите допълнителни 3kW за захранване на резервоара от газов котел.

ВАЖНО:

* Разбира се това е груба ориентировачна сметка за изчисление на газов котел и изобщо няма за цел да Ви подлъгва при избора Ви на котел. Всеки един от Вас трябва да се консултира с инженер по отопление и климатизация. Те разполагат с програми, които прецизно спрямо Вашият архитектурен план изчисляват топлопроводимостта на стените. С помощта на тези калкулации могат да Ви кажат, точно какви радиатори Ви трябват и следователно какъв котел.