Терминологичен речник в отоплителния сектор

AFUE (Годишна ефективност на използване на горивото): мярка за ефективността на отопление на камината. С по-прости думи, този показател определя колко гориво вашата пещ всъщност превръща в топлина за вашия дом.
BTU (британска топлинна единица): единица енергия, използвана за измерване на топлинната мощност
Горене: процес на изгаряне на гориво за производство на топлина
Кондензационен котел: вид котел, който кондензира водна пара от димните газове за извличане на топлина
Електрическо отопление: вид отоплителна система, която използва електричество като източник на енергия
Отопление с принудителен въздух: вид отоплителна система, която използва вентилатор за циркулация на топъл въздух в дома
Топлообменник: устройство, използвано за пренос на топлина от един флуид към друг
Водно отопление: вид отоплителна система, която използва гореща вода за пренос на топлина
Лъчисто отопление: вид отоплителна система, която използва лъчиста топлина за затопляне на пространство
Термостат: устройство, използвано за контрол на температурата на отоплителната система
Зониране: процесът на разделяне на сграда на различни температурни зони за индивидуален контрол.
HVAC (Отопление, вентилация и климатизация) – система, която контролира температурата и качеството на въздуха в сградата.
Тетка – Тройник, може да бъде месингов, ППР, мед и всякакъв друг материал.
Муфа – Съединител за две тръби
Нипел – Съединител с две мъжки резби
УКБ – Универсален кит за батерия
ВРН – Вътрешно редуктивен нипел
Нипел намалител – нипел с по-малък размер от едната страна