Циркулационна помпа

За какво служи циркулационна помпа

Циркулационна помпа е основен компонент на много отоплителни системи, защото без нея, няма как да има циркулация на гореща вода в домовете и предприятията, които имат парни инсталации. Тези помпи помагат за циркулацията на вода и други течности в системата, като гарантират, че течността е правилно разпределена и че системата работи ефективно. В това ръководство ще разгледаме основите на циркулационните помпи, включително какво представляват, как да ги инсталирате, отстранявате неизправности по тях и поддържате за оптимална работа и дългогодишен живот.

Как да инсталирате циркулационна помпа

Инсталирането на циркулационна помпа може да бъде сложен процес, но с правилните познания и подготовка може да се извърши ефективно и правилно дори от незапознати и непрофесионалисти.

Ето стъпките, които трябва да следвате за успешна инсталация:

1. Подгответе системата:
Това включва почистване на зоната, където ще бъде инсталирана помпата, и се уверете, че всички необходими компоненти и инструменти са лесно достъпни. Помпите обикновенно си вървят с холендрови връзки, но ако Вашата, която сте избрали не върви с такива е необходимо да си купите. Имайте предвид, че помпите са обикновенно дълги 180мм, което означава, че ще Ви трябва поне толкова пространство, за да може да инсталирате такава на обозначеното за това място.

2. Свързване на помпата:
Това включва свързване на помпата към системата, поставяне на всички необходими фитинги и уверяване, че всички връзки са стегнати и сигурни.

3. Свързване на захранването:
Това включва свързване на захранващия кабел към помпата и включването му в електрически контакт и гарантиране, че помпата е правилно заземена. Някои помпи вървят без кабел, което означава, че ще трябва да ги свързвате директно към електричеството на дома си. Важно е да проверите помпата, която искате да купите каква е и дали върви с кабел или не.

4. Тествайте помпата:
Това включва включване на помпата и проверка за правилна работа, включително правилен поток и налягане.

Извършете последна проверка: Това включва проверка на всички връзки и гарантиране, че помпата работи правилно.

Как да отстраните неизправностите в помпата

Циркулационните помпи могат да имат различни проблеми, но някои от най-честите проблеми включват:

Липса на налягане:
Това може да бъде причинено от различни проблеми, включително запушена помпа или неизправен превключвател за налягане.

Течове:
Това може да бъде причинено от различни проблеми, включително повредено уплътнение на помпата или спукана тръба. Понякога може да има теч и ако не сте стегнали добре холендровите връзки.

Шумна работа:
Това може да бъде причинено от различни проблеми, включително износен лагер или неправилно инсталирана помпа. Важно е да се отбележи, че ротора на помпата НЕ трябва да сочи надолу при никакви обстоятелства. Следвайте внимателно инструкциите на производителя, обикновенно има картинки!

Прегряване:
Това може да бъде причинено от различни проблеми, включително липса на смазване или запушено работно колело.

Отстраняването на неизправности в циркулационна помпа включва идентифициране на проблема и предприемане на подходящи стъпки за отстраняването му. Това може да включва почистване или подмяна на части, регулиране на настройките. Следвайте инструкциите за правилния монтаж на Вашата циркулационна помпа. Един важен закон, ротора никога не трябва да сочи надолу!

Как да поддържаме циркулационна помпа

Правилната поддръжка е от съществено значение за удължаване на живота на вашата циркулационна помпа. Ето някои съвети за поддръжка на вашата помпа:

Редовно проверявайте помпата:
Потърсете признаци на износване, като течове или разхлабени връзки, и решавайте всички проблеми веднага щом възникнат.

Смажете помпата: Уверете се, че помпата е правилно смазана, за да предотвратите триене и прегряване.

Почиствайте помпата:
Редовно почиствайте помпата и нейните компоненти, включително работното колело и филтъра, за да отстраните всички остатъци и да осигурите правилен поток.

Проверете налягането: Уверете се, че помпата произвежда правилното налягане и регулирайте, ако е необходимо.

Планирайте редовна поддръжка: Намерете професионалист, който да проверява и обслужва помпата редовно, за да сте сигурни, че работи по най-добрия начин, ако Вие сами не можете да го правите.

Как се избира циркулационна помпа

Всяка циркулационна помпа е различна в зависимост от това колко голяма е и колко силна е тя. В зависимост от тръбите, които имате заложени във Вашата къща или апартамент може да си купите помпа, която е 1” или 11/4”. Следователно помпите са маркирани като 25, 26 или 30,32, което символизира размера на холендрите на помпата.

Ако си купите помпа, която е маркирана с числото 25, тогава Вашата помпа ще бъде с резба 1”, ако си купите помпа, която е маркирана с числото 32 или 30, тогава Вашата помпа ще бъде с размер 11/4”.

Циркулационна помпа

Колкото до второто число, в случая на горната снимка – 6, то символизира силата на помпата или по-скоро водния стълб, който помпата може да покрие. В горната снимка имаме помпа 25/6, което означава, че помпата е цолова и може да се инсталира спокойно в къща, която е на два етажа без притеснение, че няма да може да смогне, за да покрие радиаторите на горния етаж.

Заключение

Циркулационните помпи са основен компонент на много системи и правилното инсталиране, отстраняване на неизправности и поддръжка са от съществено значение за осигуряване на оптималната работа на тези устройства. Като следвате стъпките, посочени в това ръководство, можете да поддържате Вашата циркулационна помпа да работи ефективно и да удължите нейния живот. Не забравяйте винаги да се консултирате с инструкциите на производителя и да потърсите професионална помощ, когато е необходимо.